PeterFörfattaren

Mitt namn är Peter Hallberg och jag är författare till bokserien CAD och produktutveckling. Jag är civilingenjör i maskinteknik och arbetar för närvarande vid Linköpings universitet

Vid LiU ansvarar jag framför allt för den grundläggande CAD-undervisningen på M-, Mi-, DPU- och I-programmen. Ofta är jag även involverad i olika studentprojekt där CAD och produktutveckling står i fokus. Min forskning handlar bland annat om så kallade demonstratorer som medel för effektivare produktutveckling, men även om ingenjörsdidaktik och hur aktivt lärande kan påverka olika lärprocesser.

Några av mina fritidsintressen (förutom att skriva läroböcker... ) är lego, trissjollesegling, musik i alla former, teknikhistoria/utveckling och (förstås) datorer!