PeterFörfattaren

Mitt namn är Peter Hallberg och jag är författare till bokserien CAD och produktutveckling. Jag är civilingenjör i maskinteknik och arbetar vid Linköpings universitet

Vid LiU ansvarar jag framför allt för den grundläggande CAD-undervisningen på M-, Mi-, EMM- och I-programmen. Ofta är jag även involverad i olika studentprojekt där CAD och produktutveckling står i fokus. Min forskning handlar bland annat om så kallade demonstratorer som medel för effektivare produktutveckling, men även om ingenjörsdidaktik och hur aktivt lärande kan påverka olika lärprocesser.