Bokserien CAD & produktutveckling

CAD, Computer Aided Design, är något som många ingenjörer måste förhålla sig till. Bokserien CAD och produktutveckling riktar sig till dig som är på väg att skaffa dig en teknisk utbildning av något slag, likväl till dig som är erfaren konstruktör som vill lära dig med om 3D-CAD. Böckerna är utformade för självstudier men lämpar sig även väl i gruppundervisning.

Del 1

Ett inledande kapitel avhandlar produktutvecklingsprocessen och CAD-verktygets roll i olika faser, från kravspecifikation till prototypframtagning och utvärdering. Boken tar sedan avstamp i de absoluta grunderna för 3D-modellering, introducerar nödvändiga begrepp och tar läsaren successivt till en mer avancerad nivå. Grundläggande principer för framställning av 2D- och 3D-geometri presenteras, följt av skapande av montage och mekanismer. Parameterbegreppet introduceras. Ett särskilt avsnitt ägnas åt ritningsframställning och teknisk ritteknik. Varje kapitel inleds med ett teoriavsnitt och följs av rikligt med övningar. Ett avslutande projekt fokuserar på effektiv och robust modellering samt ritningsläsning. Du finner även kompletterande filmklipp till övningarna och projektet.

Innehållsförteckning

Antal sidor: 411
Format: 210x272
Vikt: ca 1,12 kg
ISBN: 978-91-979662-1-4 (Creo 2.0, 2013)
ISBN: 978-91-979662-3-8 (Creo 3.0, 2015)
ISBN: 978-91-979662-5-2 (Creo 4.0, 2017)
ISBN: 978-91-984280-0-1 (Creo 5.0, 2019)

Del 2

Boken tar upp några av de viktigaste verktygen för att effektivt analysera de modeller som skapas. Stor vikt läggs vid känslighets-, genomförbarhets- och optimeringsanalys samt tolkning av analysresultat. Varje kapitel inleds med ett teoriavsnitt och följs av rikligt med övningar. Boken innehåller även två projekt varav ett stort som beskriver arbetsgången från produktspecifikation till prototypframtagning och hantering av testdata i CAD-modellen. Produkten ifråga, en kastmaskin, är utformad så att den enkelt och billigt kan produceras för att verifiera resultat från CAD-modellen. Vidare fungerar projekten som bas för att förklara och diskutera olika aspekter gällande CAD-verktygets roll i produktutvecklingsprocessen. Du finner även kompletterande filmklipp till övningarna och projekten.

Innehållsförteckning

Antal sidor: 274
Format: 210x272
Vikt: ca 0,96 kg
Utgiven: 2017
ISBN: 978-91-979662-2-1 (Creo 2.0, 2013)
ISBN: 978-91-979662-4-5 (Creo 3.0, 2015)
ISBN: 978-91-979662-7-6 (Creo 4.0, 2017)
ISBN: 978-91-984280-1-8 (Creo 5.0, 2019)

Böckerna används som basläromedel på flera gymnasieskolors teknikprogram och är anpassad till GY11 och kurserna CAD 1 (CADCAD01), CAD 2 (CADCAD02) och CAD 3 (CADCAD03). Böckerna används även i kurser vid flera av de stora tekniska högskolorna, t.ex. KTH, Malmö universitet och Linköpings universitet. För referenser kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..