Lärarmaterial

Här kan du som lärare ladda ner kompletterande undervisningsmaterial att användas tillsammans med bokserien CAD och produktutveckling. Materialet består av tre individuella uppgifter samt en projektuppgift, lämplig för 2-3 personer. Dessa uppgifter används idag för att examinera studenter i grundläggande CAD-kurser vid Linköpings universitet, men kan även fungera på gymnasienivå. Word-filerna bör förstås modifieras/kompletteras efter de behov och den situation som råder på respektive skola, t.ex. gäller det datum och examinationsformer.

Om uppgifterna

Självfallet kan uppgifterna 1-3 och projektet ges helt oberoende av varandra. Men så som uppgifterna är konstruerade finns det en progression avseende svårighetsgrad. Dessutom följer uppgifterna bokens upplägg.

Uppgift 1 - Då många studenter är inblandade i grundläggande CAD-kurser är ofta spridningen stor gällande förkunskaper. Uppgift 1 har som funktion att introducera gränssnittet, terminologin och det grundläggande handhavandet i ett modernt CAD-system. Målet är att känna sig bekväm med programmet, samt att få upp en större grupp på en jämbördig nivå. Från ett lärarperspektiv kan uppgiften även ses som ett diagnostiskt prov där svagare studenter kan identifieras och stöttas extra. Tillfälle ges även att lära ut och examinera grundläggande ritteknik. Uppskattad tidsåtgång - ca 12h.

Uppgift 2 - Det är under den här uppgiften som studenterna förväntas "blomma ut" gällande handhavandet av programmet. Upplägget med en parameterstyrd modell syftar till att tvinga studenterna att planera sitt modelleringsarbetet. Dessutom resulterar det i grundläggande förståelse för parameterstyrda modeller. Uppskattad tidsåtgång - ca 24h.

Uppgift 3 - Här inhämtas grundläggande kunskaper om olika analysmöjligheter i Creo Parametric. Framförallt brukar verktygen för känslighets-, genomförbarhets- och optimeringsanalys få stor påverkan på studenternas uppfattning av CAD-verktygets potential som konstruktionsverktyg. Uppskattad tidsåtgång - ca 8h.

Projektuppgift - Uppgiften syftar huvudsakligen till att utforska kopplingen mellan en virtuell representation av en produkt (CAD-modellen) och dess fysiska motsvarighet. Det är också meningen att momentet ska sammanfatta innehållet i uppgift 1-3. Projektet innebär att CAD-verktyget placeras i en kontext där det uppstår behov av att använda och dra nytta av dess funktionalitet. Att låta studenterna bygga katapulterna efter egna ritningar är ett mycket lärorikt moment som ger upphov till mångbottnade erfarenheter gällande CAD-verktygets roll och möjligheter under produktutvecklingsprocessen.  Erfarenheter har också visat att ett tävlingsmoment kan lyfta prestations- och ambitionsnivån avsevärt.

Du behöver ett lösenord för att ladda ned uppgiftsbeskrivningarna. Som lärare är du välkommen att maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få tillgång till materialet.